Avocado and Salmon salad | Old Ithaki Restaurant

Old Ithaki Restaurant

Avocado and Salmon salad