Small lamb ‘kleftiko’ | Old Ithaki

Old Ithaki

Small lamb ‘kleftiko’